Madarak elleni védelem

A védekezés megtervezésének alapja a gyakran csak távcső segítségével végzett és jegyzőkönyvileg rögzített, alapos felderítés, amely megköveteli:

 • a kérdéses madárfaj:
  • számának, kártételének és ártalma kiterjedésének becslését;
  • aktivitásának, napi ritmusának, táplálkozási, ivási, pihenési, fészkelési szokásainak, illetve pihenő, táplálkozó és vándorlási helyeinek megfigyelését;
  • élelemhez és ivóvízhez jutási lehetőségének megállapítását, továbbá
 • a jellegzetes környezeti körülmények (pl. épületek jellegének és szerkezetének) ismeretét.

A védekezés lehetőségei közül az alábbiak állnak rendelkezésre.

Közegészségügyi előírások betartása

Az elengedhetetlen tisztaság, a táplálékként szolgáló szemét gondos összegyűjtése és zárt tárolása, a tároló és szállító eszközök, konvejorok és környezetük tisztán tartása, a rakodás és tárolás során keletkező táplálékként alkalmas hulladékok, vagy szóródott élelmiszer megszüntetése.

Fészkelési és környezeti körülmények megváltoztatása

A műszaki hiányosságok pótlása, fészkelő és pihenő helyeik megszüntetése, illetve élelmük és ivóvizük megvonása által jelenlétük megakadályozható.

Jelenlétük és megtelepedésük esetén a Bla-tox Kft az alábbi technológiákat alkalmazza:

A Blatox Kft. az alábbiakat tekinti irányadónak

 • 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról
 • 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről
 • A madárgyűrűzés szakmai és etikai szabályzata

Forrás: Országos Epidemiológia Központ módszertani levele Az ember környezetében élő egyes madarak (parlagi galamb, házi veréb, seregély) elleni védekezésről. Epinfo 2006; 5 különszám

Miért a Bla-tox Kft?

 • Magasan képzett és több tíz éves szakmai tapasztalatokkal és gyűrűző vizsgával rendelkező szakembereink a legjobb megoldás problémáira
 • Mert a hatályos jogszabályoknak megfelelően és az etikai szabályok betartásával végezzük a kivitelezéseket
 • Mert az alkalmazott módszerekkel a madarak nem sérülnek
 • Mert a mottónk tükröz bennünket:
  Rugalmasság  Szakszerűség  Kártevőmentesség

Megszabadulna a problémától?

Adja meg adatait és rövid időn belül megkeressük!