Élelmiszeripar

Kártevőirtás az élelmiszeriparban

Az élelmiszeripari létesítmények kártevők elleni védekezése komplex feladat. A kártevők elleni védekezést nem lehet pusztán a szakemberre bízni. A gyártóterek és a gyártott termékek (élelmiszerbiztonság)

védelme elsősorban az épület műszaki állapotán múlik. A védekezést összehangoltan és egyeztetett módon kell végezni az épület üzemeltetésével, karbantartásával, termelésével és a minőségirányítással. A különböző feladatok meghatározására kártevőirtási specifikációt lehet kidolgozni, mely többek között azt is hivatott szabályozni, hogy a megrendelő és a szolgáltató milyen operatív feladatokért felel és milyen intézkedések meghozatalára jogosult vagy kötelezett. A specifikáció létrehozásában segítségre lehet az iparáganként kidolgozott GHP- Good Hygiene practices- Jó Higiéniai Gyakorlat útmutatók is. A Bla-tox Kft biztosítja ügyfelei számára a teljes körű dokumentációt és a megfelelő kockázatelemzést. A kártevőirtási rendszert minden esetben úgy alakítjuk ki, hogy illeszkedjen a működtetett minőségirányítási rendszerekhez, legyen az AIB, IFS, BRC, SQF, ISO 9001, ISO 22000 vagy bármilyen vevői-beszállítói minőségirányítási rendszer.

Kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsot a Bla-tox Kft-től!

Előforduló kártevők

Az élelmiszeriparban rengeteg kártevő jelenhet meg. A rágcsálók közül a patkányok és az egerek, zöldmezős beruházású gyáraknál időszakosan a mezei pockok kerülhetnek be az épületekbe. A rovarok, ha úgy vesszük nagyobb kockázatot jelentenek, mivel az ellenük történő védekezést csak abban az esetben tudjuk célzottan végrehajtani, ha az adott célkártevő is meghatározásra kerül. Tekintettel arra, hogy a rovarok osztályába több mint egy millió faj tartozik, általános védekezés a szakemberek által nem biztosítható. Az általános védekezést az épületek és környezetük megfelelő kialakításával és fenntartásával lehet biztosítani, melyhez a segítséget az ÚTMUTATÓ AZ ÉLELMISZERIPARI ÜZEMEK ÉPÍTÉSÉNEK HIGIÉNIAI SZEMPONTJAIHOZ  című kiadvány biztosít. A Magyarországon üzemeltetett élelmiszeripari vállalkozások számára a 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről, mely rendelet 4. számú melléklete határozza meg pontosan, hogy milyen kártevők ellen és milyen gyakorisággal kell védekezni. A védekezés szakmai irányelveit, az alkalmazható irtószereket és eljárásokat az OEK által időszakosan kiadott „Tájékoztató az engedélyezett irtószerekről és az egészségügyi kártevők elleni védekezés szakmai irányelveiről” című kiadvány tartalmazza, melyet a Bla-tox Kft szolgáltatása során irányadónak tekint.

Az élelmiszeripar számára problémát okoznak még a rókák, nyestek, macskák és más kisebb testű állatok. Ezeknek az állatoknak nem csak fizikai kártétele, de járványügyi jelentősége is számottevő, melyet rendszeresen szem elől tévesztenek a létesítmények üzemeltetői.

A kártevők hatásai

Az élelmiszeripari létesítményekben a különböző kártevők eltérő kártételre képesek. A kártétel megmutatkozhat az élelmiszert károsító kártevők által az alapanyagban és a gyártott termékekben, mely egyértelmű gazdasági kár. Az élelmiszer – látogató kártevők az épületben okozhatnak károkat a legáltalánosabb, hogy az elektromos berendezések, gépészeti helyiségek ideális fészkelő, búvóhelyként szolgálnak számukra, többek között az üzemelésből származó meleg miatt és így a készülékekbe beköltözött kártevők zárlatokat, tüzeket okozhatnak. Ezen felül az emberre veszélyes fertőző betegségeket terjesztve a terméket szennyezhetik és a munkavállalók tömegét is megfertőzhetik, mely nem tervezett munkaerő kiesést is eredményezhet. Fontos, hogy a rovarok és rágcsálók megtelepedését és elszaporodását nagyban elősegíti, a szükségtelen tárgyak halmozása, a külső nem beépített területek elhanyagolása. A kockázatok elkerülése érdekében gazdaságilag is előnyösebb az integrált kártevő mentesítési terv (IPM) rendszer kidolgozása és üzemeltetése, melyhez kérje a Bla-tox Kft szakembereinek segítségét.

Miért a Bla-tox Kft?

  • Mert széleskörű tapasztalatokkal rendelkezünk az élelmiszeripar számtalan ágazatában
  • Mert rendelkezünk azokkal a személyi és tárgyi feltételekkel, amelyek lehetővé teszik, hogy bármilyen felmerülő problémát meg tudjunk oldani
  • Mert speciális kártevő problémákat is meg tudunk oldani.
  • Mert az élő állatok riasztásában és befogásában kimagasló tapasztalatokkal és saját szakember állománnyal rendelkezünk
  • Mert a mottónk tükröz bennünket:
    Rugalmasság • Szakszerűség • Kártevőmentesség

Megszabadulna a problémától?

Adja meg adatait és rövid időn belül megkeressük!